sociale advocaat

Ondersteuning in Sociale Zekerheidsrecht

Hieronder vallen de Participatiewet, WIA, Wajong, WAO, WW, TW, Ziektewet, Kinderbijslagwet, AOW, Awbz en de ZVW.


 

Raadpleging of bijstand in de procedures

Heeft u een probleem met een dergelijke uitkering of verstrekking, dan kunt u hierover een van onze advocaten raadplegen. Zo nodig staan wij u bij in bezwaar- en beroepsprocedures.