vreemdelingenrecht

Wormhoudt Berg Advocaten is specialist in vreemdelingenrecht

Wij kunnen u bijstaan op alle terreinen van het vreemdelingenrecht, zowel in de aanvraagfase, in de contacten met de IND en Visadienst als in eventuele procedures bij de rechtbank. Wormhoudt Berg Advocaten staat u graag bij op alle gebieden van het vreemdelingenrecht.

Machtiging tot Voorlopig Verblijf (mvv)

stichting vondel Amsterdam

Wij verzorgen desgewenst uw volledige MVV-aanvraag, indien u een gezins- of familielid of een werknemer uit het buitenland wil laten overkomen.

Wij staan u bij inzake kwesties rond de verlening, de verlenging of de intrekking van uw verblijfsvergunning.

Wij adviseren en staan u bij inzake alle kwesties inzake naturalisatie, legalisatie van documenten, huwelijk met een niet-nederlander, aanvraag tewerkstellingsvergunning etc. 

Wij adviseren en verlenen rechtsbijstand inzake asielaanvragen alsmede in geval van niet-verlengen of intrekken van verleende status.

Verlening, verlenging of intrekking van verblijfsvergunning

Voor verschillende kwesties is de sociale rechtspraktijk van Stichting Vondel Advocaten u graag van dienst.

Wij adviseren en verlenen rechtsbijstand voor de volgende kwesties:

  • naturalisatie (Nederlander worden)
  • legalisatie van documenten
  • huwelijk met een niet-Nederlander
  • aanvraag tewerkstellingsvergunning
  • asielaanvraag
  • niet-verlengen of intrekken van een verleende status

Voor buitenlanders (legal support for foreigners) in Amsterdam

Lees hier in andere talen over onze diensten op het gebied van vreemdelingenrecht: