Coronaboete

DE CORONABOETE

Al ruim een half jaar, sinds maart 2020, wordt er door de overheid een streng handhavingsbeleid gehanteerd met betrekking tot de naleving van de coronamaatregelen die zijn opgesteld om de coronabesmettingen zo laag mogelijk te houden. Als sanctie op het niet naleven ervan, kan een zogenoemde coronaboete worden opgelegd. Lees meer.

Een coronaboete is anders dan een geldboete die wordt geëist bij bijvoorbeeld een verkeersovertreding. Een coronaboete is namelijk een strafbeschikking. Hiermee wordt bedoeld dat de boete kan worden afgedaan door het openbaar ministerie, zonder dat er een strafzaak komt waarbij een rechter nodig is. De zaak komt alleen voor de rechter, als er bezwaar wordt gemaakt tegen de strafbeschikking.

Wat houdt de coronaboete in?

In de Nederlandse wet is het zo geregeld dat iedereen die een strafbeschikking krijgt die meer bedraagt dan € 100,-, een justitiële aantekening krijgt, wat in de volksmond ook wel een strafblad wordt genoemd. Een strafblad hebben, kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), nodig bij bijvoorbeeld een nieuwe baan in een bepaalde sector. Op dit moment (oktober 2020) bedraagt de hoogte van een coronaboete € 390,-, wat dus per definitie betekent dat ieder die een coronaboete krijgt opgelegd een degelijke aantekening krijgt. Eind september is er door de Tweede Kamer echter een motie aangenomen waarin gesteld wordt dat coronaboetes niet mogen leiden tot een justitiële aantekening en een van de opties om dit te bewerkstelligen is het verlagen van het boetebedrag tot onder de € 100,-. De Kamer heeft gevraagd deze verandering op te nemen in de nieuwe coronawet, waar men op dit moment aan werkt.

Een advocaat inschakelen

Ondertussen zijn er al veel coronaboetes uitgedeeld en tegen een flink aantal hiervan is bezwaar aangetekend door het indienen van een verzetschrift bij de officier van justitie. Voor diegenen die dit overwegen, is het inschakelen van een advocaat hierbij verstandig. Dit omdat een advocaat goed kan beoordelen of een boete wel of niet terecht is opgelegd en of het instellen van verzet slim is.

Bij het instellen van verzet zal gekeken worden of de coronaboete is uitgeschreven na het volgen van de ‘drieslagregel’. Boa’s en politiemensen moeten namelijk eerst aanspreken en vervolgens waarschuwen waarna zij pas een boete mogen uitschrijven. Als dit niet gebeurd is of als dit niet bewezen kan worden, zal het openbaar ministerie de boete intrekken.

0