Scheiding

OUDERDOMSPENSIOEN BIJ SCHEIDING

Iedereen die gaat scheiden waarvan de ex-partner in loondienst is geweest en pensioen heeft opgebouwd, heeft wettelijk recht op een deel van dit pensioen. Dit wordt verevening genoemd en vloeit voort uit de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet is van toepassing op zowel huwelijken als op geregistreerd partnerschap en samenwonenden die hun samenwonen hebben aangemeld bij het pensioenfonds of -verzekeraar.

Wat houdt verevening in?

Bij een scheiding worden de rechten op (elkaars) pensioen vastgelegd in het scheidingsconvenant. Let wel dit recht is per wet geregeld, maar het is een recht, iedereen mag ervoor kiezen om af te zien van deze rechten. Dit moet echter wel officieel worden vastgelegd. Een verdeling hoeft niet per se een 50/50 verdeling te zijn, iedere verhouding mag, als men het er maar beiden over eens is en als het, wederom, maar helder wordt vastgelegd in het scheidingsconvenant. Na een scheiding moet de pensioenverzekeraar binnen twee jaar op de hoogte gesteld worden van deze scheiding. Dit moet middels een formulier; het mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Nabestaanden/partnerpensioen

Na een scheiding blijft ook het recht op nabestaanden/partnerpensioen bij overlijden bestaan. Tenminste als men bij scheiding kiest voor een verdeling van het pensioen en niet voor een splitsing ervan. Bij een splitsing wordt het pensioen gesplitst in twee afzonderlijke aanspraken, waardoor alleen een pensioenbedrag blijft bestaan, losgekoppeld van de persoon. Kiest men voor verdeling dan maakt het niet uit of een ex-partner hertrouwt en daarna overlijdt. Het recht blijft van kracht.

Wat zijn de gevolgen?

Als het bovengenoemde formulier niet binnen twee jaar wordt ingestuurd, gebeurt er niets. De pensioenverzekeraar/ -fonds gaat na pensionering gewoon het volledige maandelijkse bedrag uitbetalen aan de ex-partner van wie het pensioen is. Echter dit verandert niets aan het recht van de andere ex-partner op zijn of haar wettelijke deel van het ouderdomspensioen over de huwelijkse periode. Ex-partners zullen dan hun uitgekeerde pensioen rechtstreeks naar elkaar moeten overmaken. Het betaalde bedrag mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting en het ontvangen bedrag moet hier worden opgegeven.

Wat kan een advocaat betekenen?

Een scheiding is altijd een emotionele aangelegenheid en praten over geld dat in de toekomst nog moet worden uitgekeerd, is soms lastig. Een advocaat kan helpen om de feiten goed op een rijtje te zetten, zodat u er samen uitkomt hoe u een pensioen gaat verdelen. Uiteraard kan een advocaat ook van dienst zijn als het lastig blijkt om bedragen waar recht op is te innen omdat een ex-partner dat niet wil, of vergeet. Kom eens langs bij Wormhoudt Berg Advocaten in Amsterdam we zijn u graag van dienst.

0 0