WANNEER MOET IK BETALEN AAN MIJN HUURHUIS?

Als u een huurhuis bewoont dan zal het u niet onbekend voorkomen; u constateert een gebrek, er is onderhoud nodig of er gaat iets kapot dat gerepareerd moet worden. Maar wanneer bent u nu zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan en wanneer ligt dat op het bordje van de verhuurder?

De Rijksoverheid heeft hier een aantal regels over opgesteld die de verdeling met betrekking tot onderhoud en gebreken tussen huurders en verhuurders duidelijk maken. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen. Het gaat hier over herstellingen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regels zijn ook nog een keer overzichtelijk vastgelegd op de website van de Rijksoverheid en u vindt ze hier.

Wat is voor de huurder?

Kort door de bocht vallen alle kleine reparaties onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De reparaties moeten echter wel eenvoudig uit te voeren zijn en ze mogen niet te veel kosten met zich meebrengen, anders moet de verhuurder alsnog zorgdragen voor reparatie en de kosten. Naast kleine reparaties is de huurder altijd verantwoordelijk voor de kosten veroorzaakt door schade die door hemzelf of anderen veroorzaakt is.

En wat is voor de verhuurder?

De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud, grote reparaties en voor renovatie. In principe komen ook alle reparaties aan nagelvaste zaken, zoals een inbouwkoelkast, voor rekening van de verhuurder.

Een geschil

Bent u het samen oneens over wie verantwoordelijk is voor de reparatie of het onderhoud, omdat u het bijvoorbeeld groot vindt en de verhuurder niet, of als u wilt dat er iets aan uw woning gedaan wordt en de verhuurder wil hier niet in mee, kijk dan eerst wat hierover in het Besluit kleine herstellingen staat. Komt u er dan nog niet uit en huurt u een huis in de vrije sector, dan is de weg om een reparatie of onderhoud af te dwingen die naar de rechter. Schakel in dat geval altijd een advocaat in die verstand heeft van huurrecht. Deze is precies op de hoogte van de (on)mogelijkheden en kan u helpen uw recht te behalen.

0