WIJZIGINGEN IN PARTNERALIMENTATIE

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels betreffende het ontvangen en betalen van partneralimentatie behoorlijk. Zo gaat de termijn waarover maximaal partneralimentatie betaald moet worden, van twaalf naar vijf jaar en verandert ook de aftrek voor de betalende ex-partner ten aanzien van de inkomstenbelasting. Iemand komt voor partneralimentatie in aanmerking als hij of zij na een scheiding, en hieronder worden zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap verstaan, niet genoeg geld heeft om voor zichzelf te kunnen zorgen. In het scheidingsconvenant worden dan afspraken gemaakt over de betaling van het bedrag van partneralimentatie. Over de hoogte hiervan zijn geen regels vastgelegd, maar betalen is echter geen vrijblijvendheid, het is een verplichting.

Betaaltermijn

De huidige maximale termijn waarover partneralimentatie betaald moet worden, is tot 1 januari 2020 twaalf jaar. Vanaf deze datum gaan daar zeven jaar vanaf en wordt het aantal jaar waarover betaald moet worden, maximaal vijf. Heeft een huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar geduurd, dan betaalt een ex-partner maximaal partneralimentatie over de helft van deze periode. Echter heeft het huwelijk meer dan vijftien jaar standgehouden en is de ex-partner waaraan betaald moet worden boven de vijftig jaar, dan wordt de maximale termijn gesteld op tien jaar.


Daling in belastingaftrek

Partneralimentatie die betaald wordt, kan tot de datum van 1 januari 2020 voor meer dan de helft afgetrokken worden van de belasting, om precies te zijn voor 51,95%. Deze aftrek wordt in vier stappen verminderd tot een maximale aftrek van 37,05% in 2023. Aan de regel dat ontvangen partneralimentatie als inkomen wordt gezien, verandert niets. Hierover moet dan ook belasting betaald worden.

Het is van belang te weten dat bovenstaande wijzigingen in partneralimentatie pas ingaan van de datum 1 januari 2020. Alle scheidingen die voor deze datum worden uitgesproken, ook al zou dit zijn op 31 december 2019, vallen onder de oude regeling van een maximale betalingstermijn van twaalf jaar.

Wilt u meer duidelijkheid over wat de wijzigingen in partneralimentatie voor u gaan betekenen of denkt u misschien aan een echtscheiding? Laat u door ons, Wormhoudt Berg Advocaten in Amsterdam, informeren. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in personen- en familierecht en weten precies van de hoed en de rand ten aanzien van uw unieke situatie.

0