WORMHOUDT BERG ADVOCATEN KOMT OP VOOR UW CONSUMENTENRECHT

Hebt u een juridisch probleem als consument? Onenigheid over een geleverd product of over de geleverde dienst? Hierbij valt te denken aan een vakantie of een tandarts, een conflict over de opzegtermijn, over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of problemen met een incassobureau. Onze advocaten bekijken uw mogelijkheden, ook in relatie tot de kosten, en kunnen u zo nodig bijstaan in procedures, zowel die waarin u bent gedaagd als die waarin u de wederpartij voor de rechter wilt dagen.

JURIDISCHE PROBLEMEN VOOR CONSUMENTEN

Decoratieve lijn Neem contact op