HUURRECHT EN ONDERSTEUNING BIJ PROBLEMEN MET DE VERHUURDER

 Als u huurder bent en uw verhuurder heeft u voor de rechter gedaagd, kunnen wij u met advies en in de procedure bijstaan. Ook als er nog geen procedure is en u vragen heeft over uw rechten op het gebied van de gehuurde woning kunt u bij ons terecht.

ONZE ADVOCATEN STAAN HUURDERS BIJ

Decoratieve lijn

Wij kunnen u adviseren over:

  • Uw huurovereenkomst: beëindiging, opzegging door de verhuurder, medehuurderschap of woningruil, renovatie/onderhoud, onderhuur, herstel in oude staat bij oplevering en vragen over borg en tijdelijke verhuur.

  • Ontruiming: wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen tot ontruiming van de woning.

  • De huurprijs: beroepsprocedure na de uitspraak van de huurcommissie.

  • Overlast: wanneer uw buren overlast veroorzaken of u zelf wordt beschuldigd van het veroorzaken van overlast.

  • Voorrangsverklaring: bezwaar en beroep tegen afwijzing door Dienst Wonen Zorg en Samenleven.

Neem contact op