JURIDISCHE ONDERSTEUNING BIJ LETSELSCHADE

Letselschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een ongeval op het werk of een medische fout. Ook kan letsel veroorzaakt worden door een dier, door gebrekkige zaken of tijdens het sporten. U kunt spreken van letselschade als u door iemand anders letsel, een blessure of verwonding hebt opgelopen. Letselschade kan tijdelijk of blijvend zijn.

WORMHOUDT BERG ADVOCATEN BEGELEIDT PROCEDURES ROND LETSELSCHADE

Decoratieve lijn

De schade die u heeft opgelopen door het letsel, kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld de werkgever, de bestuurder van de auto of de eigenaar van het dier zijn.

Veel schade komt voor vergoeding in aanmerking. Het kan gaan om materiële en immateriële schadevergoeding. Denk aan kosten voor het ziekenhuis, verlies van loon, studiekosten en kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp.

U heeft mogelijk ook recht op smartengeld. Alle kosten worden meegenomen in de schadevergoeding.

Als u een advocaat inschakelt, komen ook die kosten voor vergoeding in aanmerking of de Raad van Rechtsbijstand verstrekt de vergoeding.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunt u ook een second opinion over uw zaak aanvragen, bijvoorbeeld omdat u graag een onafhankelijk oordeel over het regelingsvoorstel wilt hebben, of omdat u de deskundigheid van uw belangenbehartiger in uw zaak in twijfel trekt. 

Naar het spreekuur