AMSTERDAMSE ADVOCATEN VOOR STRAFRECHTSKWESTIES

Strafrechtexpertise is relevant wanneer u op een bepaalde manier betrokken bent geweest bij een strafbaar feit. Dit kan zijn als benadeelde of als getuige, maar ook als verdachte. Mensen met een laag inkomen staan wij geheel kosteloos bij.

Strafrecht

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kunt u zich door een van onze in strafrecht gespecialiseerde advocaten laten bijstaan.

 

Wanneer u een inkomen heeft lager dan € kan dit zelfs geheel kosteloos.

 

Wanneer u als benadeelde partij of als getuige bent betrokken bij een strafbaar feit kan het in voorkomende gevallen zinvol zijn u door een advocaat te laten bijstaan.

 

Ook kunnen wij u bijstaan in andere procedures, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot schadevergoeding, teruggave in beslag genomen voorwerpen of een gratieverzoek.

Bezoek het spreekuur

Gedaagde

Decoratieve lijn

Bent u verdachte in een strafproces, dan is het uiteraard zaak dat u bijgestaan wordt door een vakkundig advocaat die uw belangen het beste vertegenwoordigt. Verdachten van een strafbaar feit kunnen zich door een van de gespecialiseerde advocaten van Wormhoudt Berg Advocaten laten bijstaan.

Neem contact op