VERBINTENISSENRECHT

Er zijn verschillende soorten overeenkomsten. Bijvoorbeeld een leaseovereenkomst, huurovereenkomst en koopovereenkomst. Door een overeenkomst ontstaan er verbintenissen. Een verbintenis betekent een verplichting. Een wederpartij levert bijvoorbeeld een verkeerde partij goederen. Bij problemen op het gebied van verbintenissenrecht ondersteunt Wormhoudt Berg Advocaten met juridisch advies of met rechtsbijstand in een procedure.

VERBINTENISSENRECHT

Decoratieve lijn

Hierbij valt te denken aan juridische problemen van particulieren en ondernemers, voortvloeiend uit overeenkomsten. Wij kunnen u bijstaan bij de incasso van uw vorderingen en bij conflicten voortvloeiend uit niet, te late of gebrekkige nakoming.

Bezoek het spreekuur