Wormhoudt Berg Advocaten IS SPECIALIST IN VREEMDELINGENRECHT

Wij kunnen u bijstaan op alle terreinen van het vreemdelingenrecht, zowel in de aanvraagfase, in de contacten met de IND en Visadienst als in eventuele procedures bij de rechtbank. Wormhoudt Berg Advocaten staat u graag bij op alle gebieden van het vreemdelingenrecht.

MACHTIGING TOT VOORLOPIG VERBLIJF (MVV)

Decoratieve lijn

Wij verzorgen desgewenst uw volledige MVV-aanvraag, indien u een gezins- of familielid of een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen.

Wij staan u bij inzake kwesties rond de verlening, de verlenging of de intrekking van uw verblijfsvergunning.

 

Wij adviseren en staan u bij inzake alle kwesties inzake naturalisatie, legalisatie van documenten, huwelijk met een niet-nederlander, aanvraag tewerkstellingsvergunning etc. 

Wij adviseren en verlenen rechtsbijstand inzake asielaanvragen alsmede in geval van niet-verlengen of intrekken van verleende status.

Vraag advies aan

VERLENING, VERLENGING OF INTREKKING VAN VERBLIJFSVERGUNNING

Decoratieve lijn

Voor verschillende kwesties is de sociale rechtspraktijk van Wormhoudt Berg Advocaten u graag van dienst.

Wij adviseren en verlenen rechtsbijstand voor de volgende kwesties:

  • Naturalisatie (Nederlander worden)

  • Legalisatie van documenten

  • Huwelijk met een niet-Nederlander

  • Aanvraag tewerkstellingsvergunning

  • Asielaanvraag

  • Niet-verlengen of intrekken van een verleende status

Mail uw vraag

VOOR BUITENLANDERS (LEGAL SUPPORT FOR FOREIGNERS) IN AMSTERDAM

Decoratieve lijn

Lees hier in andere talen over onze diensten op het gebied van vreemdelingenrecht: